İLETİŞİM FORMU

KVK Bilgilendirme Metni

Smart Magnet Bilgi Teknolojileri Ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak işlenmesine, mahremiyetine ve güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda yasal yükümlülüklerimizle orantılı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (ç) bendinde yer alan işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkelerini benimsemekteyiz. İşbu bilgilendirme metni kapsamında Smart Magnet Bilgi Teknolojileri Ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi nezninde işlenen kişisel verilerinizin, yasada işleme şartı olarak belirtilen hallerin varlığı hariç olarak, aşağıda belirtilenler doğrultusunda işlenebilmesi amacıyla açık rızanız talep olunmaktadır:

  • Kişisel verilerimin (kimlik ve iletişim verisi vb.) Smart Magnet Bilgi Teknolojileri Ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi internet sitesi üzerinden iletişim, kampanya ve memnuniyet formları vasıtası ile alınması sürecinde yetkili kişilere ve bu kapsamda Smart Magnet Bilgi Teknolojileri Ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi’nin iş ilişkisi içinde olduğu şirketlere aktarılmasına,
  • Kişisel verilerimin, müşteri memnuniyeti ölçümü kapsamında Smart Magnet Bilgi Teknolojileri Ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından bu iş için ilgili anket hizmeti veren üçüncü kişilere aktarılmasına,
  • Kişisel verilerimin, daha iyi hizmet almak adına ve iş geliştirme, bilgi yönetimi amaçları doğrultusunda benimle temasa geçilmesi sürecinde işlenmesine ve bu kapsamda etkinlik/sosyal medya/reklam ve diğer pazarlama ajanslarına aktarılmasına,
  • Kimlik, İletişim, Mesleki veriler gibi kişisel verilerimin işleme amacı için öngörülen süre kadar saklı kalmak kaydı ile ve işlendikleri amaçla bağlantılı olarak Smart Magnet Bilgi Teknolojileri Ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi’nin iş ortaklarına aktarılmasına,
  • İşbu bilgilendirme metinde yer alan hususlarla alakalı vermiş olduğum açık rızam ile ilgili olarak ayrıca Smart Magnet Bilgi Teknolojileri Ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından aydınlatma metni ile bilgilendirildiğimi, tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, İşbu metni ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı kabul ediyor, Kişisel verilerimin, yukarıda ayrıntılı olarak açıklanmış olan amaçlarla işlenmesine ve akabinde yukarıda belirtilmiş olan kişilere aktarılmasına açık rıza veriyorum.


  • Kabul Ediyorum
  • Kabul Etmiyorum*

*İşbu beyanda, ilgili özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesi açık rıza metnini kabul etmemeniz halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesine cevaz verilen durumlar müstesna olmak kaydıyla, açık rızanızın alınmasını gerektiren durumlar bakımından size gerekli ve yeterli hizmeti sağlayamayacağımızı ve Şirketimizin ticari ve operasyonel faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini bilgilerinize sunarız.